Ngôi nhà sang trọng nằm tại French Carmel, thuộc Haifa, Israel

Ngôi nhà sang trọng nằm tại French Carmel, thuộc Haifa, Israel này là kiến trúc ấn tượng theo phong cách Bauhaus. Kiến trúc của ngôi nhà được thiết kế hài hòa giữa nội thất tinh tế, lối décor sáng tạo cùng không gian ngoài trời bình lặng với hồ bơi & vườn cây xanh mát.

e5dc5668b4a416f18f7effc6f34a7866 Ngôi nhà sang trọng nằm tại French Carmel, thuộc Haifa, Israel

0d11c62132783a4dcf4e1a3e354aa12b Ngôi nhà sang trọng nằm tại French Carmel, thuộc Haifa, Israel

0f140fee7dd4e92b33edf65b81f6bcee Ngôi nhà sang trọng nằm tại French Carmel, thuộc Haifa, Israel

07daa7a1fb5123310a4cdd2acb5ec79c Ngôi nhà sang trọng nằm tại French Carmel, thuộc Haifa, Israel

7c53dd75547527ad8bdbcc46a098fc23 Ngôi nhà sang trọng nằm tại French Carmel, thuộc Haifa, Israel

72b553ca7d5a8c97ad54063547b84d32 Ngôi nhà sang trọng nằm tại French Carmel, thuộc Haifa, Israel

310e1ea4ffbff22ab52940524c42a0df Ngôi nhà sang trọng nằm tại French Carmel, thuộc Haifa, Israel

372964 a Ngôi nhà sang trọng nằm tại French Carmel, thuộc Haifa, Israel

79579714c61d586981a6b34314cd878b Ngôi nhà sang trọng nằm tại French Carmel, thuộc Haifa, Israel

a11bbcc1600d921b8715dcc0ba30b087 Ngôi nhà sang trọng nằm tại French Carmel, thuộc Haifa, Israel

a6543a5bba3adf507d0a7576c9be7f7b Ngôi nhà sang trọng nằm tại French Carmel, thuộc Haifa, Israel

b65abe15503dcff6c1b1c141b221e7a3 Ngôi nhà sang trọng nằm tại French Carmel, thuộc Haifa, Israel

bb67c2d31a1a3934bf2fe61fc6929427 Ngôi nhà sang trọng nằm tại French Carmel, thuộc Haifa, Israel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *