Ngôi nhà Escape St-Denis thiết kế theo phong cách tối giản & tương phản cực chất

Ngôi nhà mang tên Escape St-Denis này được chuyên gia thiết kế nội thất Anne Sophie Goneau thiết kế theo phong cách tối giản & tương phản trong từng chi tiết nhằm tạo bầu không khí tươi mới và bắt mắt cho mọi người khi bước chân vào đây.

ef0de8326cb9c4304f317d760769cdac Ngôi nhà Escape St Denis thiết kế theo phong cách tối giản & tương phản cực chất

0b83f12096de03ef07ef14443cf49d6d Ngôi nhà Escape St Denis thiết kế theo phong cách tối giản & tương phản cực chất

2e1f42ca23501afe84505884035dbc65 Ngôi nhà Escape St Denis thiết kế theo phong cách tối giản & tương phản cực chất

06dd40c6063c81987c52901f6d774eee Ngôi nhà Escape St Denis thiết kế theo phong cách tối giản & tương phản cực chất

41ecfee65f9b1ef8cbc20aa4f16f5711 Ngôi nhà Escape St Denis thiết kế theo phong cách tối giản & tương phản cực chất

857d3d4dce6c98578965e70c3db88a5f Ngôi nhà Escape St Denis thiết kế theo phong cách tối giản & tương phản cực chất

075049ab714aa040875b01bc5f05f60d Ngôi nhà Escape St Denis thiết kế theo phong cách tối giản & tương phản cực chất

84547ad4d5c6b18d06934385a812c333 Ngôi nhà Escape St Denis thiết kế theo phong cách tối giản & tương phản cực chất

373282 a Ngôi nhà Escape St Denis thiết kế theo phong cách tối giản & tương phản cực chất

a08dc4d6a4cb417b44fbfcf3440efdfb Ngôi nhà Escape St Denis thiết kế theo phong cách tối giản & tương phản cực chất

e5877a42ac4305cf90fe5556b20ffcf2 Ngôi nhà Escape St Denis thiết kế theo phong cách tối giản & tương phản cực chất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *