Yêu một người đâu cần một lý do | Radio Tình Yêu

Bài học nào trong cuộc sống ta cũng cần một người thầy, duy chỉ có học cách yêu một người là ta phải tự học lấy… Trưởng thành sau bao nhiêu vấp ngã và đổ vỡ, để rồi ta nhận ra, tình yêu kì diệu đến mức thay đổi con người ta – nuôi cảm xúc của ta lớn lên từng ngày, từng ngày như thế.
© Lam Nguyen – blogradio.vn
————————–
📻 Blog Radio – Phát thanh xúc cảm của bạn!
👉 Subscribe:

Follow Blog Radio:
🌏
👍
👍
📷

Contact Blog Radio
📧 blogradio@vnnplus.vn
☎ (+84) 24 37725502, ext. 128

© Blog Radio – VNNPLUS; JSC. All rights reserved
✖ Do not copy or re-up.
👆 If you have any questions or complaints about copyright, please contact Blog Radio.

#blogradio #blogradiovn #yeublogradio #radio #radiotinhyeu #radiotruyen #truyenaudio #truyenngan #audiobook #podcast

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *