#Short Blog Radio: Khi anh để cô ta xen vào giữa chúng ta

Khi Vũ quyết định để cô ấy bước chân vào mối quan hệ của chúng em, đó không phải là lỗi, đó là sự lựa chọn. Và lựa chọn thì không cần tha thứ, mà cần sự chấp nhận.
Nghe toàn bộ câu chuyện tại:

Video footage by Pexel.
————————–
📻 Blog Radio – Phát thanh xúc cảm của bạn!
👉 Subscribe:

Follow Blog Radio:
🌏
👍
👍
📷

Contact Blog Radio
📧 blogradio@vnnplus.vn
☎ (+84) 24 37725502, ext. 128

© Blog Radio – VNNPLUS; JSC. All rights reserved
✖ Do not copy or re-up.
👆 If you have any questions or complaints about copyright, please contact Blog Radio.

#short #blogradio #blogradiovn #yeublogradio #radio #radiotinhyeu #radiotruyen #truyenaudio #truyenngan #audiobook #podcast

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *