Cứ Ngỡ Duyên Lành, Nào Ngờ Duyên Lỡ | Radio Tình Yêu

Tác giả: Nhiều Tác Giả
Giọng đọc: Thắng Leo
Thực hiện: Ngọc Linh
Tôi cứ nghĩ rằng mình đã quên rồi, nhưng có lẽ tôi đã cố trốn tránh hiện thực sau ngần ấy năm. Những chiếc lá phong đã đánh thức những ký ức đau buồn trong tôi.
————————–
📻 Blog Radio – Phát thanh xúc cảm của bạn!
👉 Subscribe:

Follow Blog Radio:
🌏
👍
👍
📷

Contact Blog Radio
📧 blogradio@vnnplus.vn
☎ (+84) 24 37725502, ext. 128

© Blog Radio – VNNPLUS; JSC. All rights reserved
✖ Do not copy or re-up.
👆 If you have any questions or complaints about copyright, please contact Blog Radio.
#blogradio #blogradiovn #yeublogradio #radio #radiotinhyeu #radiotruyen #truyenaudio #truyenngan #audiobook #podcast #thayminhniem#thaythichphaphoa#thaythichchanquang#chualanh#chualanhbanthan#chualanhtamhon#manhme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *